کمک به تسلیح رزمندگان غزه و کرانه باختری
 
واحدهای محترم می توانند جهت کمک به تسلیح رزمندگان غزه و کرانه باختری وجوه نقدی خود را به حساب مندرج در نامه واریز نمایند
درخصوص همکاری واحدهای صنفی با گشتهای سیار سازمان تعزیرات حکومتی
 
درخصوص همکاری واحدهای صنفی با گشتهای سیار سازمان تعزیرات حکومتی و درصورت عدم همکاری عواقب ناشی از آن متوجه واحد صنفی و مشمول مجازات می باشد
نحوه بازدید مامورین محترم اماکن از واحدهای صنفی
 
درراستای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده مامورین اماکن جهت مراجعه به صنوف می بایست دارای دفترچه مخصوص بازدید و درج کد مامور در دفترچه به همراه حکم ماموریت میباشند
ضرورت الصاق قیمت خدمات در معرض دید عموم و ارائه رسید و فاکتور به مشتریان
 
پیرو اطلاعیه سازمان تعزیرات حکومتی واحدهای صنفی می بایست نسبت به الصاق قیمت خدمات خود در معرض دید عموم و همچنین ارائه فاکتور و صورتحساب به مشتریان اقدام نمایند در غیر اینصورت برابر ماده 28 قانون نظام صنفی (تعطیلی موقت واحد صنفی )اقدام خواهد شد.


 

 

 

 

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما