درخصوص همکاری واحدهای صنفی با گشتهای سیار سازمان تعزیرات حکومتی
 
درخصوص همکاری واحدهای صنفی با گشتهای سیار سازمان تعزیرات حکومتی و درصورت عدم همکاری عواقب ناشی از آن متوجه واحد صنفی و مشمول مجازات می باشد
نحوه بازدید مامورین محترم اماکن از واحدهای صنفی
 
درراستای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده مامورین اماکن جهت مراجعه به صنوف می بایست دارای دفترچه مخصوص بازدید و درج کد مامور در دفترچه به همراه حکم ماموریت میباشند
ضرورت الصاق قیمت خدمات در معرض دید عموم و ارائه رسید و فاکتور به مشتریان
 
پیرو اطلاعیه سازمان تعزیرات حکومتی واحدهای صنفی می بایست نسبت به الصاق قیمت خدمات خود در معرض دید عموم و همچنین ارائه فاکتور و صورتحساب به مشتریان اقدام نمایند در غیر اینصورت برابر ماده 28 قانون نظام صنفی (تعطیلی موقت واحد صنفی )اقدام خواهد شد.


 

 

 

 

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما