ثبت نام وخرید مواد اولیه شیمیایی از سازمان بورس توسط واحدهای صنفی
 
واحدهای صنفی تولیدی كه دارای پروانه كسب می باشند می توانند با مراجعه به سایت Iranianasnaf.ir نسبت به ثبت نام و دریافت شناسه كسب و كار اقدام نمایند تا مجاز به خرید مواد اولیه شیمیائی از سازمان بورس گردند .


 

 

 

 

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما